iro.jpeg

facebook
instagram
phone

IRONWOOD

Lorem ipsum dolor sit amet
iro.jpegapp%20guana-24-min.jpegapp%20guana-21-min.jpegapp%20guana-22-min.jpegapp%20guana-17-min.jpegapp%20guana-12-min.jpegapp%20guana-5-min.jpegapp%20guana-20-min.jpegapp%20guana-14-min.jpegapp%20guana-23-min.jpegapp%20guana-13-min.jpegapp%20guana-29-min.jpegapp%20guana-18-min.jpegapp%20guana-27-min.jpegapp%20guana-8-min.jpegapp%20guana-1-min.jpegapp%20guana-25-min.jpegapp%20guana-28-min.jpegapp%20guana-26-min.jpegapp%20guana-9-min.jpegapp%20guana-19-min.jpeg

Osobní údaje uživatele jsou využívány společností GUANA FRANCESCO DITTA INDIVIDUAL, která je správcem údajů pro zpracování, v souladu se zásadami ochrany osobních údajů stanovenými Nařízením GDPR 2016/679.


 


  ZPŮSOB A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ Informujeme vás, že údaje budou zpracovány za podpory následujících prostředků:

Smíšené – elektronické a papírové

Dodávka produktové služby

Správa zákazníků (smlouvy, objednávky, zásilky a faktury)

PRÁVNÍ ZÁKLAD

                                                                                                                                                                                                                             Poskytnutí údajů je povinné pro vše, co vyžadují zákonné a smluvní závazky, a proto jakékoli odmítnutí jejich úplného nebo částečného poskytnutí může znemožnit poskytnutí požadovaných služeb.

Společnost zpracovává nepovinné údaje uživatelů na základě souhlasu, tj. prostřednictvím výslovného schválení těchto zásad ochrany osobních údajů a ve vztahu k níže popsaným metodám a účelům.


 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

                                                                                                                                                                                                                               Aniž by byla dotčena komunikace prováděná při plnění zákonných a smluvních povinností, mohou být všechny shromážděné a zpracovávané údaje sděleny výhradně pro účely uvedené výše následujícím kategoriím příjemců:

Zákazníci a uživatelé;

Externí manažeři;

interní manažeři;

DOBA OCHRANY

                                                                                                                                                                                                                               Povinné údaje pro smluvní a účetní účely jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k uskutečnění obchodního a účetního vztahu.

Údaje těch, kteří nenakupují nebo nevyužívají produkty/služby, přestože byli v předchozím kontaktu se zástupci společnosti, budou okamžitě zrušena nebo zpracována anonymně, pokud jejich uchování není jinak odůvodněné, pokud k tomu nebyl platně získán informovaný souhlas společnosti. zainteresované strany týkající se následné obchodní propagace nebo průzkumu trhu.


Doba uchovávání údajů je: Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k uskutečnění stávajícího obchodního vztahu a po dobu následujících deseti let od data jejich pořízení.


 

PRÁVA ZÁJEMCE

                                                                                                                                                                                                                               Podle evropského nařízení 679/2016 (GDPR) a národní legislativy může zájemce podle způsobů a v mezích stanovených platnou legislativou uplatnit následující práva:

požadovat potvrzení existence osobních údajů, které se ho týkají (právo zájemce na přístup - čl. 15 Nařízení 679/2016);

znát jeho původ;

přijímat srozumitelnou komunikaci;

mít informace o logice, metodách a účelech zpracování;

požadovat jejich aktualizaci, opravu, integraci, zrušení, transformaci do anonymní podoby, blokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, včetně těch, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny (právo na opravu a zrušení - čl. 16 a 17 nařízení 679/2016);

právo omezit nebo vznést námitku proti zpracování údajů, které se ho týkají (čl. 18 nařízení 679/2016);

právo na odvolání;

právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení 679/2016);

v případech léčby na základě souhlasu přijímat vaše údaje poskytnuté vlastníkovi

app%20guana-32p.jpegimg-20230805-wa0134.jpegimg-20230805-wa0132.jpeg22.jpegimg-20230805-wa0126.jpegimg-20230805-wa0125.jpegimg-20230805-wa0124.jpegimg-20230805-wa0122.jpegimg-20230805-wa0121.jpegimg-20230805-wa0120.jpegimg-20230805-wa0119.jpegimg-20230805-wa0117.jpegimg-20230805-wa0116.jpegimg-20230805-wa0113.jpegimg-20230805-wa0112.jpegimg-20230805-wa0109.jpegimg-20230805-wa0107.jpegimg-20230805-wa0103.jpegimg-20230805-wa0105.jpegimg-20230805-wa0101.jpegimg-20230805-wa0099.jpegimg-20230805-wa0096.jpegimg-20230805-wa0095.jpegimg-20230805-wa0094.jpeg
Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder